Hale magazynowe wisła

Przemysłowe hale magazynowe

Hale magazynowe przynależą do grupy hal przemysłowych. Są to ogromne oraz przestronne, na ogół jednokondygnacyjne pomieszczenia lub budynki na ogół w konstrukcji szkieletowej (rozdzielającej misje szczegółów nośnych a także wypełniających) jedno albo wielonawowej.
Hale magazynowe wchodzą w skład magazynów, inaczej miejsc przeznaczonych do składowania gotowych produktów danych przedsiębiorstw. Magazyny oprócz części budowlanej (hale magazynowe) mogą obejmować również na swoim terenie części placu nieosłoniętego (składowisko) albo półosłoniętego (wiaty). Produkty lub wyroby niezrażone na czynniki zewnętrzne i atmosferyczne (temperatura, deszcz, słońce, wiatr) magazynowane są na składowiskach, towary, które powinno się chronić przed deszczem są umieszczane pod wiatami zabezpieczającymi, natomiast pozostałe produkty, wrażliwe na wszelkie czynniki atmosferyczne skupiają hale magazynowe
Podstawowym wyposażeniem jakimi dysponują hale magazynowe są wszelakiego wariantu urządzenia do składowania (regały stałe, przejezdne albo specjalistyczne, wieszaki, stojaki, zasieki, stojaki i inne urządzenia specjalizowane), środki transportu magazynowego (wózki naładowne, unoszące, ciągnikowe, transportowe czy też podnośniki, układnice, przenośniki a przy tym manipulatory) a także wszelkie pomocnicze urządzenia magazynowe (zbiorniki, palety, kontenery, wagi, skanery kodów, paletyzatory czy urządzenia do taśmowania).
Hale magazynowe są obsługiwane przez przyuczonych magazynierów, którzy ze względu na zakres swoich zdolności operują zaopatrzeniem hali, maszynami lub urządzeniami bądź kierują wykonawcami poszczególnych zadań.


Możliwość komentowania jest wyłączona.